Advokatfirman Sorina Fritz

Om advokat Sorina Fritz

Jag åtar mig uppdrag inom följande områden:
– Offentlig och privat försvarare.
– Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
– Ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge.
– Offentligt biträde i mål som rör tvångsvård (LVU, LVM, LRV och LPT).

Curriculum vitae

Arbetslivserfarenhet
– Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin, 2021-2022.
– Advokatbyrån Elina Linder, 2019-2021.
– Åklagarmyndigheten, 2010-2019.
– Stockholms tingsrätt, 2009-2010.
– Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2007-2009.
– Stockholms universitet, 2005-2007.

Utbildning
– Jur. kand. / LL.M. vid Stockholms universitet, 2003-2007.
– Engelska och engelsk litteratur vid Stockholms universitet, 2002-2003.
– Engelska och engelsk litteratur vid Mälardalens universitet, 2002.

Språk
– Svenska, engelska, rumänska.


Advokatfirman Sorina Fritz AB

E-mail: info@sorinafritz.se
Telefon: +46 (0) 709 11 77 77

Stockholm: Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm
Uppsala: Rådhuset, Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

Organisationsnummer: 559354-9586
Godkänd för F-skatt